Pohledy na svět

Nejčastěji probírané témy

Tuto část stránky budu psát ve slovenštine a postupně ji budu přepisovat do čestiny. Najdete zde kratší úvahy, reprezentující můj pohled na několik nejčastěji probíraných tém.

Stres náš kamarád

Hledání hrdinů


© Jozef Koláček
2018 - 2021