Relax

Uvolni do hloubky tělo i mysl a odpočiň si

::: Prebieha prepis stránok do slovenského jazyka

A nezastaví se a nezastaví se a nezastaví ... potvora jedna. Ano, řeč je o mysli. Není načase zkrotit ji?

Uvolnění mysli


Předchozí cvičení do hloubky zrelaxovalo naše tělo a začalo připravovat i naši mysl. Celé tělo jsme vědomě kousek po kousku kontrolovali a uvolňovali, zatímco mysl pasivně odpočívala. Je na čase aktivně vědomě uvolnit do hloubky i ji.

Postup

postupem z prvního cvičení uvolni tělo

prociť pokyny k uvolnění mysli, uvědom si jejich platnost v tomto okamžiku
Během tohoto cvičení nic nemusím,
nic ode mě nezávisí a za nic nenesu zodpovědnost.
na tuto chvilku se vzdávám všech tužeb a potřeb
a odpočívám od napětí, které je spojeno s jejich naplňováním.
Na malou chvilku nemusím být nikým.
Vše napětí se rozpouští.
Svítím.
jsem

prociť uvolněné tělo, chvíli zůstaň v uvolněném stavu

pomalu znovu prohloub dýchání, rozhýbej prsty, končetiny

zlehka si prsty promasíruj tvář, celou hlavu

vypij sklenici čisté, ne příliš studené, vody

Výše uvedené cvičení je jen vzorové. Neboj se upravit si ho podle vlastních potřeb, připrav si vlastní text. Přemýšlej při přípravě nad následujícími věcmi. Kdo si? Jaké role zastáváš? Jakým člověkem si a jakým člověkem bys "měl(a) být"? Čím se zavazuješ? Co Tě poutá k druhým lidem? Co musíš? Co chceš? Co nutně potřebuješ ke štěstí? Neboj se jít do hloubky. Od toho všeho si během cvičení dovol na malou chvilku odpočinout. Prociť, že během cvičení jsou ty tvrzení plnou skutečností. Je důležité nevynechat pokyn k délce platnosti tvrzení. Jdeš si na chvilku odpočinout a ne navždy se odříznout od reality.

Příklad komplexnějších pokynů

Z následujících příkladů si vyber to, co se týká Tebe. Případně se inspiruj a připrav si vlastní text. Nemusí být tak dlouhý jako v příkladech, stačí kratší, který se Ti snadno zapamatuje.

Příklad pokynů na uvolnění mysli i s komentáři () pro ženu

Odpočívám. Dýchám. Uvolňuji se.
Na malou chvilku nemusím být nikým.

Během této chvilky mě nečeká žádná práce. Nenesu za nic zodpovědnost.
Není tu nikdo, kdo by mě kontroloval. Není tu nikdo, koho bych měla kontrolovat nebo řídit já.
Na malou chvilku nemusím být nikým.
Výdech.

Sedím a jsem v bezpečí. Právě teď se nemusím vůči nikomu bránit.
Není tu nikdo, kdo by na mě útočil fyzicky ani psychicky. Nemusím stavět hradby.
Tato chvíle je jen a jen moje a na tuto chvilku nemusím být nikým.
Výdech.

Není zde žádný důvod ani žádná osoba, kvůli které bych měla být považována za slabou.
Mohu odložit všechny své zranění. Nemusím dokazovat ani svou sílu, nemusím být ani silnou.
Nyní nemusím dokazovat nikomu absolutně nic.
Na malou chvilku nemusím být nikým.
Výdech.

Cítím se lehčí. Mé tělo je světlejší. Vidím, vnímám, cítím jako začíná s hlubším uvolněním svítit.

Právě v tento moment se nechystám zplodit nebo přivést na svět nový život.
Na chvilku nemusím být ženou.
Na malou chvilku nemusím být nikým.
Výdech.

Vidím, vnímám, cítím, jak je celé mé tělo plné jasného světla.

Právě teď nemusím nad ničím přemýšlet. Mysl zpomaluje.
Zpomaluje celý svět.
Na malou chvilku nemusím být nikým.

Všechno napětí mizí. Rozpouští se.
Na malou chvilku nemusím být nikým.
Odpočívám.
Svítím.
jsem

Příklad pokynů na uvolnění mysli i s komentáři () pro muže

Odpočívám. Dýchám. Uvolňuji se.
Na malou chvilku nemusím být nikým.

Během této chvilky mě nečeká žádná práce. Nenesu za nic zodpovědnost.
Není tu nikdo, kdo by mě kontroloval. Není tu nikdo, koho bych měl kontrolovat nebo řídit já.
Na malou chvilku nemusím být nikým.
Výdech.

Sedím a jsem v bezpečí. Právě teď se nemusím vůči nikomu bránit.
Není tu nikdo, kdo by na mě útočil fyzicky ani psychicky. Nemusím stavět hradby.
Tato chvíle je jen a jen moje a na tuto chvilku nemusím být nikým.
Výdech.

Není zde žádný důvod ani žádná osoba, kvůli které bych se měl považovat za slabého.
Mohu odložit všechny své zranění. Nemusím dokazovat ani svou sílu, nemusím být ani silným.
Nyní nemusím dokazovat nikomu absolutně nic.
Na malou chvilku nemusím být nikým.
Výdech.

Cítím se lehčí. Mé tělo je světlejší. Vidím, vnímám, cítím jako začíná s hlubším uvolněním svítit.

Nyní nemusím být lovcem, nemusím být dominantním.
Na chvilku nemusím být mužem.
Na malou chvilku nemusím být nikým.
Výdech.

Vidím, vnímám, cítím, jak je celé mé tělo plné jasného světla.

Právě teď nemusím nad ničím přemýšlet. Mysl zpomaluje.
Zpomaluje celý svět.
Na malou chvilku nemusím být nikým.

Všechno napětí mizí. Rozpouští se.
Na malou chvilku nemusím být nikým.
Odpočívám.
Svítím.
jsem

Odpovědi na nejčastější otázky


Je to individuální. Někdo má méně ztuhlé tělo a další člověk je schopen uvolnit celé tělo okamžitě. Pokud máš dostatek času, tak s ním můžeš začít ihned. Efektivita tohoto cvičení roste se stupněm uvolnění fyzického těla. Pokud nechceš věnovat cvičení více než 10 minut denně, tak nespěchej a začni uvolňovat mysl až v momentě, kdy budeš vědět uvolnit napětí celého těla s 2-3 výdechy. Natrénovat to není těžké. I člověk s mimořádně ztuhlým tělem by to měl zlvádnuť do 2 měsíců.

Cílem cvičení je sice bytí nikým ale samozřejmě ne natrvalo. Jen po dobu cvičení a za účelem toho, abychom po cvičení mohli být znovu někým, jen mnohem efektivněji. Během dne zastáváme množství rolí, které se postupně slévají v naší mysli v složenou identitu. Tímto cvičením ji vyprázdníme a potom můžeme použít jen identitu, kterou v daný moment potřebujeme. V konečném důsledku se postupně mysl znovu stane nástrojem, který nás poslouchá na slovo.

Jako odpověď na položenou otázku třeba znovu zdůraznit význam pokynu na délku platnosti tvrzení. V žádném případě nemá být jejich účelem vzdávání se odpovědnosti, kterou máme v našem životě. Zároveň jejich cílem není udělat život nudným a přestat si jej užívat. Jejich jediným cílem je po dobu cvičení, což může být 10 minut, si vyprázdnit mysl a zažít stav hlubokého uvolnění. Odpočinout si. Dokonce, po krátké době tréninku, která je u každého člověka individuální, tyto pokyny už vůbec nebudou potřebné. Když si tělo zapamatuje stav hlubokého uvolnění, tak je jednoduché se do něj dostat přímo. Tak, jak víme svaly zpevnit a nechat mysl rozjet, budeme umět nechat vědomě všechny svaly uvolnit a mysl na chvíli vypnout.

Během tohoto cvičení použijeme i vizualizaci. Vhodně připravenou "představou" pomůžeme uvolnit tělo i mysl ještě do větší hloubky. I ve snech se čas od času opakuje určitý symbol (dopravní prostředek, osoba, situace, předmět, ...), který má z hlediska psychoanalýzy svůj význam. Jeden symbol, i kdyby šlo o archetypální symbol, může mít samozřejmě v podvědomí různých lidí mírně odlišné interpretace. A my chceme jen představu, symbol, který bude reprezentovat dokonale uvolněný stav bez identifikace se s čímkoliv. Zároveň by bylo vynikající najít symbol, na kterém by naše podvědomí mohlo promítnout případné napětí, které jsme ještě mohli přehlédnout. Ideálním symbolem, který by nám pomohl průběžně určovat stav uvolnění, se jeví obyčejné světlo. Světlo bez jakéhokoliv odstínu, čistě bílé, nespaľující, nevyvolávající chladivý pocit, neoslepující, nic neosvětlující. Jen světlo.

Stále se bavíme jen o vizualizaci. Na zkoušku teď zavři oči a představ si, že svítíš. Ne navenek, jako baterka. Ale že celé Tvé tělo, každá jedna buňka svítí čistým světlem. Samy od sebe. Buď si to můžeš představit vizuálně nebo to zkus procítit. Jaký by to byl pocit, kdyby Tvé tělo mělo zevnitř svítit? Pokud máš někde v těle napětí, to se automaticky projeví v této představě, vizualizaci, jako místo s menší intenzitou svícení, případně jako tmavší oblast. A máme kontrolku, která našemu podvědomí pomůže ukázat nám, jestli jsme se už dokonale uvolnili. A to je naším cílem, dokonalé uvolnění. Odpočinek. Nic míň, nic víc.

Nedoporučuji. Osobně Ti zakázat samozřejmě nic nemohu. Důvod, proč podobné představy nedoporučuji, je jednoduchý. Díky hlubokému fyzickému a mentálnímu uvolnění zažívá většina lidí velmi příjemné pocity. Pokud během toho vytvářejí jakéhokoli představu virtuálního světa, mohou nabýt dojem, že ty příjemné pocity mají díky těmto představám. Což není pravda. Postupně tyto představy začnou vyhledávat častěji a častěji, což v konečném důsledku vede k psychickým problémům. Riziku čelí hlavně lidé se slabší vůlí a lidé procházející náročným životním obdobím. A my se přece nechceme odpoutat od reality a cítit se dobře ve světě vytvořeném z představ. Cílem cvičení je cítit se dobře v reálném světě.

Někteří lidé mohou pociťovat při hlubokém uvolnění mysli existenciální strach. Právě představa světla a jeho procítění udržuje pocitové spojení s tělem i v těch nejhlubších stavech uvolnění a odstraňuje problémy se strachem.

© Jozef Koláček
2018 - 2023