Podmínky účasti na tréninku

a další informace

Účastník tréninku

Účastníkem tréninku se rozumí osoba, která odeslala přihlášku a/nebo zaplatila trénink, případně všechny osoby, jejichž jménem tak učinila. V případě podání přihlášky za třetí osoby (typicky firemní trénink) je přihlašující povinen seznámit je s podmínkami účasti na cvičení. Trenér si tuto skutečnost ověří na začátku tréninku. Každý účastník tréninku prohlašuje, že bude během tréninku respektovat a dodržovat pokyny trenéra.
Děti a mládež

Na osobním tréninku se mohou zdarma zúčastnit vlastní děti účastníků. Účastníci s dětmi berou na vědomí, že za své děti během celého tréninku nesou plnou odpovědnost. Děti mohou cvičit spolu s rodiči nebo dospělým doprovodem, ale nejsou považovány za účastníky tréninku, jehož náročnost je přizpůsobována platícím účastníkům. Cvičení čistě pro děti a mládež bez doprovodu nevedu.
Pomůcky

Vhodnou pomůckou na cvičení je jogamatka. V případě zájmu poradím s výběrem ať už cenově nejdostupnější varianty, jakou používám například i já sám u sebe doma, nebo odolnější a kvalitnější podložky, kterou používám jako přenosnou a cvičím na ní ve studiích nebo u zákazníků.

Rozvoj síly: Dalšími vhodnými pomůckami jsou přenosné bradla, které využiješ při tréninku zaměřeném na střed těla. Bradla jsou sice vhodnou, ale ne nutnou pomůckou. Pokud máš k dispozici prostor s hladkou podlahou, je vynikající pomůckou pro cvičení středu těla obyčejný čistý hadr nebo starý ručník na podložení nohou tak, aby mohly po podlaze klouzat.
Komunikace

Bez ohledu na věk, dosažené vzdělání nebo armádní hodnost si během tréninku všichni vzájemně tykáme. Jedním z cílů tréninků je naučit se dosahovat dokonalé uvolnění a k tomu patří i odpočinek od sociálních rolí, které v běžném životě zastáváme.
Zdravotní stav

Každý účastník se tréninku účastní dobrovolně a je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav před, během ale i po cvičení. Účastníci trénují na vlastní riziko a zodpovědnost. Všechna cvičení jsou určeny pro zdravé lidi. V případě zjevných zdravotních komplikací účastníka, jako například viróza v akutním stádiu, je trenér oprávněn zrušit lekci a doporučit konzultaci u odborného lékaře. Je nanejvýš vhodné, aby účastníci seznámili trenéra se svým zdravotním stavem (problémy s tlakem, srdcem, překonané operace, úrazy, ...), díky čemuž bude moci trenér přizpůsobit trénink a jeho náročnost.
Látky měnící stav vědomí

Trénink absolutně není vhodný pro osoby pod vlivem jakékoli látky měnící stav vědomí. Mezi takové látky se řadí alkohol, drogy a léky tlumící pozornost, které by mohly mít za následek problémy se stabilitou vedoucí k případnému úrazu. V případě, že trenér zjistí, že je účastník pod vlivem nějaké z uvedených látek, má právo pro účastníkovo vlastní dobro odmítnout vést lekci bez nároku na vrácení peněz. Také je vhodné ve svém vlastním zájmu nejíst těžší jídla alespoň dvě hodiny před začátkem tréninku.
Úhrada platby za rezervované termíny

Po zadání rezervace do systému bude odeslán email se shrnutím rezervace a detaily k platbě (VS, účet, částka) na vyplněný kontaktní email. Email bude obsahovat QR kód, který je možné vyfotit například aplikací na mobilní platby. Automaticky se předvyplní údaje k platbě. Ty stačí jen zkontrolovat a platbu potvrdit. Po přijetí platby bude na kontaktní email odeslaná faktura. Rezervované termíny je nutné uhradit do tří pracovních dnů od rezervace. V opačném případě bude objednávka stornována a termíny uvolněné pro další zájemce.

© Jozef Koláček
2018 - 2023